Thành viên

Hotline: 0981981219

Vì lý do bảo mật thông tin nên chúng tôi không công khai danh sách thành viên mà chỉ cấp thẻ thành viên dạng tên miền theo nguyên tắc sau. Nguyên tắc này được áp dụng chung cho các cộng đồng được ươm mầm tại ThucGiac.com:

Ví dụ:

Nếu bạn được kết nạp vào cộng đồng Engineer.vn thì website YourName.bidanh.com sẽ có thêm tên miền YourName.Engineer.vn để chứng tỏ là thành viên của Engineer.vn

Nếu bạn được kết nạp vào cộng đồng UAH.Engineer.vn thì website YourName.bidanh.com sẽ có thêm tên miền YourName.UAH.Engineer.vn để chứng tỏ là thành viên của UAH.Engineer.vn.

UAH.Engineer.vn có thể là cộng đồng cựu sinh viên của trường đại học UAH.edu.vn hoặc có thể là cộng đồng kỹ sư của thương hiệu UAH.Ename.vn

Hãy đăng ký tạo thương hiệu YourBrand.Ename.vn tại Ename.vn để website mọi nhân viên trong doanh nghiệp đều có tên miền mang thương hiệu của bạn như Name.YourBrand.Engineer.vn, Name.YourBrand.Designer.vn, Name.YourBrand.worker.vn ...