Kỹ sư xây dựng

Link: Civil.Engineer.vn

Hotline: 0981981219

Kỹ sư xây dựng sáng tạo

Đây là những kỹ sư được ươm mầm tại Vườn ươm Caokien.com chuyên thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt đòi hỏi sự ứng biến sáng tạo. Những nhân sự này phù hợp cho vị trí chuyên gia, quản lý, hoặc khởi nghiệp sáng tạo

YourName.Engineer.vn (0,6)

Đăng ký vào danh sách này

Đăng ký ươm mầm tại Vườn ươm Caokien.com

Kỹ sư xây dựng chính quy

Đây là những kỹ sư được đào tạo tại các trường đại học nên tên miền chức danh của họ có phần thương hiệu của trường đại học đào tạo họ. Ví dụ: nếu bạn là một kỹ sư tốt nghiệp từ trường đại học UAH.edu.vn thì tên miền chức danh của bạn sẽ là YourName.UAH.Engineer.vn. Những nhân sự này phù hợp để thực thi một công việc chuyên nghiệp theo quy trình có sẵn trong doanh nghiệp. 

YourName.UAH.Engineer.vn - ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn  (0,6)

Đăng ký vào danh sách này

Đăng ký ươm mầm tại Vườn ươm Caokien.com