Chiêu mộ nhân tài

Hotline: 0981981219

Mô tả dịch vụ tuyển dụng của Engineer.vn

Phi tuyển kỹ sư: một tháng lương và không dưới 10 triệu

Bạn có thể đăng tin tuyển dụng tại ChieuMo.com hoặc gửi yêu cầu tuyển dụng kỹ sư bằng cách bấm vào nút bên dưới.

Giao diện dự kiến khi vận hành chính thức

Hãy ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN để đăng tin tuyển dụng của bạn trong danh sách bên dưới

Tuyển dụng vị trí thứ 1

Tên công việc của công ty TNHH Brand YourDomain.vn 

Tên công việc của Name.Engineer.vn

Tên công việc của Cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

-0,1/d

Tuyển dụng vị trí thứ 2

Tên công việc của công ty TNHH Brand YourDomain.vn 

Tên công việc của Name.Engineer.vn

Tên công việc của Cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

-0,1/d

Tuyển dụng vị trí thứ 3

Tên công việc của công ty TNHH Brand YourDomain.vn 

Tên công việc của Name.Engineer.vn

Tên công việc của Cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

-0,1/d