Giới thiệu

Link: About.


Chuẩn Mới Quality.vn là thành viên đồng sáng lập trong co-founders.TroDoi.com đồng thời cũng là ban đánh giá năng lực trong Game TroDoi.com - Nơi giữ lại những người có khả năng tự nâng cấp lên phiên bản mới của thời đại AI-Robot. 

Nếu bạn muốn có được các chứng nhận của Chuẩn Mới Quality.vn thì cần phải trở thành thành viên chính thức trong trò chơi TroDoi.com